Thank you / Bedankt / Tack

English:You can participate in a survey if you have a valid participation link

Nederlands:U kunt alleen deelnemen aan de vragenlijst met een geldige deelnamelink

Svenska:Du kan delta i en undersökning om du har en giltig deltagarlänk